NEN 2575

Waaraan moet een ontruimingsinstallatie voldoen?

Bij Linssen Elektrotechniek zijn wij dagelijks bezig met het installeren en keuren van diverse installaties waarbij we rekening moeten houden met de NEN 2575 (Europese norm). Al jaar en dag worden diverse normen gehanteerd om een minimum kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen. Met het op Europees niveau vastleggen van kwaliteitsnormen moet de veiligheid van de Europese inwoner gewaarborgd worden. In deze norm is vastgelegd waaraan ontruimingsinstallaties moeten voldoen. Inmiddels is de NEN 2575 een vijfledige norm geworden.

Vijf delen

In 2012 is NEN 2575 enigszins uitgebreid en inmiddels is er sprake van een ontruimingsnorm die uit vijf delen bestaat. Voor iedereen dient nu duidelijk te zijn aan welke eisen men zich moet houden bij ieder ontruimingstype. De ontruimingsinstallaties die Linssen Elektrotechniek levert, voldoen aan de huidige normen. We hebben het hier over de Plena en de Bosch Praesideo. Voor een ieder die niet precies weet of de huidige installatie nog voldoet aan de geldende norm is een handig afloopschema opgesteld, naar aanleiding van Bouwbesluit 2012, waarin is vastgelegd dat een ontruimingsinstallatie vereist is wanneer de wet spreekt over een automatische brandmeldinstallatie. Het afloopschema is opgenomen in NEN 2575 -1.

NEN 2575

Zoals al eerder vermeld, is de NEN 2575 vijfledig. Hieronder is beknopt weergegeven welk deel wat behelst.

  1. 2575-1 Algemeen
  2. 2575-2 Luid alarm – Type A
  3. 2575-3 Luid alarm – Type B
  4. 2575-4 Stil alarm – draadloze stilalarminstallatie
  5. 2575-5 Stil alarm – attentiepanelen

In deel 1 wordt een algemeen deel van de NEN 2575 beschreven. Deel 2 omvat eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsinstallaties. Type A geeft hierbij aan dat het gaat om installaties voor gesproken woord. Deel 3 behelst type B dat aangeeft dat het een slow whoop alarm betreft. Ook zijn het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit hierin opgenomen. Deel 4 betreft de draadloze stilalarminstallatie. Tot slot is in deel 5 opgenomen waaraan de stil alarm-attentiepanelen moeten voldoen. In deel 1 van de NEN 2575 is het afloopschema opgenomen waarmee kan worden vastgesteld aan welke normen de huidige ontruimingsinstallatie aan moet voldoen. Hiermee kunt u vaststellen of u een nieuwe installatie nodig zou hebben.

Meer informatie nodig over deze norm?

Omdat wij dagelijks werken met de Europese normen, kunnen wij u voorzien van alle informatie die nodig is om goed te kunnen kiezen voor een dergelijke installatie. Neem eens contact met ons op (020-6105921) en bevraag ons over de NEN 2575.

BEL ONS